Advies & ondersteuning

Wij geven je als bestaande of startende logiesuitbater graag nuttige tips en advies wat betreft regelgeving, fiscaliteit, verzekeringen, enz.

Zet de juiste stappen om de regelgeving van je logies in orde te maken:

  1. Ruimtelijke ordening: Vooraleer je start met logies contacteer je de dienst stedenbouw of ruimtelijke ordening van je gemeente om je te informeren over de omgevingsvergunning. De brochure 'Jouw logies en ruimtelijke ordening' bundelt de belangrijkste informatie over ruimtelijke ordening voor logiesuitbaters.
  2. Logiesdecreet: Het logiesdecreet is van toepassing op elk logies waar toeristen tegen betaling overnachten. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Meer info hierover vind je in de wegwijzer voor startende logiesuitbaters.
  3. Je moet jouw logies verplicht aanmelden via het uitbatersportaal van Toerisme Vlaanderen.

    De brochure 'Het Vlaams logiesdecreet in één oogopslag' geeft een beknopte omschrijving van het logiesdecreet.

    Voor meer info zie: www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet

Verlies de fiscaliteit van je logies niet uit het oog.  In de brochure 'Jouw logies en je belastingaangifte' bundelt Toerisme Vlaanderen alle info over fiscaliteit op maat van kleinschalige of occasionele uitbaters van toeristische logies. 

Zorg dat je de nodige verzekeringen hebt afgesloten. Een aantal verzekeringen dien je volgens het logiesdecreet verplicht af te sluiten, zoals een brandveiligheidsverzekering. Meestal heb je daarnaast ook een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering nodig.

Als logies is het ook interessant om aan te sluiten bij het logiesnetwerk Logeren in Vlaanderen. Zij bieden je heel wat informatie via webinars, netwerk- en vormingsmomenten, nieuwsflashes enzoverder. En via het netwerk maak je kennis met collega-uitbaters. Zie hier voor meer info over de info- en netwerkvoordelen.

Vond je geen antwoord op je vragen, contacteer Tina, onze logiesconsulente, voor aan adviesgesprek op maat telefonisch op +32 16 26 77 81 of via e-mail naar tina.huybrechts@vlaamsbrabant.be.