De vzw

Benieuwd naar wat wij doen en waar wij voor staan?

Onze missie is om op een kwaliteitsvolle en inclusieve manier toerisme in Vlaams-Brabant uit te bouwen om daar economische, culturele en sociale voordelen uit te halen. Met respect voor de eigenheid en de draagkracht van de inwoners, de natuur, de cultuur en het landschap. Het toerisme en de recreatie ontwikkelen zich op een duurzame manier, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. Zowel voor bezoekers van buiten de provincie als voor de Vlaams-Brabanders zelf, want ook voor hen is de provincie een belangrijk recreatiegebied.

We willen deze maatschappelijke functie van onze provincie niet alleen veiligstellen en uitbouwen, maar ook laten groeien. Dit gebeurt aan de hand van 9 verankerde ambities:

  1. Ons regionaal beleid versterken door samenwerking.
  2. Onszelf op de kaart zetten als dé wandelprovincie van Vlaanderen.
  3. Toeristisch onthaal optimaliseren.
  4. Actief toerisme verder vermarkten.
  5. Volop digitaal en innovatief denken en handelen in onze werking.
  6. Hefboomprojecten ondersteunen/realiseren.
  7. Netwerk versterken met de toeristische sector en partners.
  8. De opzet van een inclusie- en expatbeleid.
  9. Het toeristisch beleid onderbouwen met cijfers en onderzoek.

Lees hier de volledige publicatie Ambities 20-25

Welke werkstructuur heeft Toerisme Vlaams-Brabant?
Toerisme Vlaams-Brabant is een vzw waarvan de dagelijkse werking verloopt onder leiding van gedeputeerde Gunther Coppens, directeur  Lieven Elst, diensthoofd Lieselot De Cleyn en Monique Swinnen. De vertegenwoordiging ervan gebeurt door het bestuursorgaan, met als voorzitter Gunther Coppens. Beslissingen van het bestuursorgaan worden in de algemene vergadering goedgekeurd. Deze vindt 2 keer per jaar plaats.