Subsidie fietsvriendelijkheid

Toerisme Vlaams-Brabant vzw zet in op een fietsvriendelijke beleving in onze regio. Met deze subsidie steunen we ondernemers die de uitdaging aangaan om de fietsvriendelijkheid voor sportieve fietsers te verhogen in hun logies of restaurant/café.

Wie kan een subsidie aanvragen?

 • logies
 • restaurant/café/brasserie/..

gelegen in Vlaams-Brabant.


Welk bedrag kan je ontvangen?
Maximaal 60% van de projectkost kan gesubsidieerd worden.
De maximale subsidie per project bedraagt 7.500 euro. 


Wat komt in aanmerking?
Klein- en grootschalige investeringen of hulpmiddelen die fietsvriendelijkheid voor sportieve fietsers vergroten, bijvoorbeeld:

 • laadpaal voor elektrische fietsen
 • fietsenstalling
 • fietsenkluis
 • bikecarwash
 • fietsherstelzuil
 • ...

Het project dient gerealiseerd te worden binnen de 12 maanden na goedkeuring.
Klik hier voor inspiratie!


Hoe vraag je een subsidie aan?
Het aanvraagdossier dient de volgende stukken te bevatten:

 1. Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier 
 2. Een budgetraming 

Het aanvraagformulier dient online ingevuld te worden via deze link.

Deadline voor subsidie-aanvragen
Er zijn twee aanvraagrondes waarbij een aanvraagformulier kan ingediend worden. 
De uiterlijke aanvraagdata voor de subsidie zijn:

 • Aanvraagronde 1: uiterlijke indiendatum = 15 oktober 2023
 • Aanvraagronde 2: uiterlijke indiendatum = 15 februari 2024
 • Aanvraagronde 3: uiterlijke indiendatum = 15 april 2024


Beoordeling van de aanvragen
Bij de beoordeling van ingediende projecten worden volgende criteria gehanteerd:

 • De voorgestelde investering vindt plaats binnen de grenzen van provincie Vlaams-Brabant;
 • De voorgestelde investering verhoogt de fietsvriendelijke ervaring van sportieve fietsers;
 • De voorgestelde investering gaat uit van een uitbater van een volgens het logiesdecreet aangemeld of erkend logies of reca op het grondgebied van Vlaams-Brabant. Ingeval van een nieuw opstartend logies (dus nog niet geregistreerd bij Toerisme Vlaanderen) zal het logies binnen een periode van 12 maanden na goedkeuring van de subsidie geopend zijn voor publiek en aangemeld zijn bij Toerisme Vlaanderen;

 

Betalingsmodaliteiten
De subsidie wordt uitbetaald na realisatie van het project. 
Alle finale bewijsstukken moeten binnen de 12 maanden na goedkeuring van de subsidie bezorgd worden.
De aanvrager dient de volgende bewijsstukken aan Toerisme Vlaams-Brabant vzw te bezorgen:

 • een financiële afrekening van de totale uitgaven aan de hand van het verantwoordingsdocument, incl. kopieën van facturen voor het ingediende bedrag. De ingediende facturen zijn opgesteld op naam van de eigenaar of de exploitant van het toeristische logies/reca. De facturen zijn voldoende specifiek. 
 • fotomateriaal dat de gerealiseerde investeringen illustreert.

 

Heb je nog vragen over de fietssubsidie, dan horen wij het graag. 
Je kan hiervoor mailen naar els.salembier@vlaamsbrabant.be of bellen naar +32 16 26 76 33.
Het volledige subsidiereglement van de fietssubsidie kan je hier nalezen.