Hageland

Hageland, zoveel om van te proeven! 

Het Hageland als bestemming onvergetelijk maken door campagnes, netwerking en opleiding maar vooral samen met 20 gemeenten, verschillende partnerorganisaties, ondernemers en talrijke logiesuitbaters. 

Een kleurrijke streek, dat Hageland. Dat heeft niets te maken met de witte en roze bloesempracht in het prille voorjaar. Of met de groene en rode druiven op de wijnhellingen. Maar wel met de bijzondere mensen die je hier ontmoet. 

Campagnes van 2023 in het Hageland: 

Samenwerkingen

We werken naast de Hagelandse gemeenten nog met heel wat andere partners samen. Hetzij structureel, zoals met de organisatoren van de Houwaartse en Wezemaalse wijnfeesten en de Merode VZW, hetzij op projectbasis zoals bij de strategische projecten in de Gete- en Demervallei. Daarnaast hebben we ook een adviesfunctie voor heel wat projecten van Leader Hageland, Platteland Plus en Toerisme Vlaanderen. Zo is er Platteland Troef en Geetways op het Groene Spoor, twee projecten die bouwen aan een kwalitatiever onthaal in het Hageland.

Naar aanleiding van de oproep van Interreg VI Vlaanderen – Nederland werden in 2022 partners gezocht voor een grensoverschrijdend wijnproject. In een unieke grensoverschrijdende samenwerking zullen Vlaanderen en Nederland hun krachten bundelen om duurzaam wijntoerisme te ontwikkelen en vier wijngebieden Hageland, Haspengouw, de Belgisch-Nederlandse Maasvallei en Mergelland/Zuid-Limburg met elkaar te verbinden in een grensoverschrijdende wijnstraat. Het verbinden zal gebeuren via een onderzoek over de regionale wijnidentiteit, productontwikkeling en een innovatief en duurzaam wijnecosysteem. In elk wijngebied wordt ook een wijnhub gecreëerd, een startplaats voor wandelaars en fietsers om de ruime wijnstreek te ontdekken. In het Hageland wordt dat het Kasteel van Horst. Negen vooraanstaande partners willen samenwerken om dit ambitieuze project te realiseren, nl. Hogeschool PXL, Toerisme Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, Stichting VVV Zuid-Limburg, KU Leuven, Herita, Bisschoppelijk Centrum Rolduc, Gemeente Kerkrade en wijngoed Raar Saint Remi. In mei 2023 werd de aanmelding van het project goedgekeurd met voorwaarden. In oktober 2023 werd het herwerkt dossier opnieuw ingediend. Begin 2024 wordt de derde en finale beslissing verwacht op de laatste herwerking van het dossier.