Groene Gordel

Regiowerking Groene Gordel, de drijvende motor voor een heel netwerk

Na een aantal jaren als creatieve inspirator te hebben gewerkt zette de regiowerking Groene Gordel in 2023 meer in op schaalgrootte, bereik en effectief meetbare samenwerkingen en resultaten.

De thema’’s die 6 jaar geleden in de markt gezet werden zijn vaste waarden geworden en hebben doorheen de tijd anderen aangespoord om hier zelf mee aan de slag te gaan. Projecten zoals Witte Goud, Hop, Lambiek, Druif, Brabants Trekpaard of Brabantse Wouden volgen daarbij steeds meer een intersectorale benadering. Dit maakt dat we bij de toeristische regiowerking verschuiven van initiator naar inspirator, waarbij andere sectoren passend uitgedaagd zullen worden om samen nieuwe toeristische producten uit te bouwen. In 2023 vertrok onze regiowerking uit de samenwerkingen met gemeenten en partnerorganisaties om samen te schrijven aan een gemeenschappelijk toerismeverhaal in de Groene Gordel.

Regiowerking Groene Gordel zorgt voor thematische beleving op wandel- en fietsroutes 

De Groene Gordel is gezegend met diverse routes die zich tot de mooiste van Vlaanderen mogen rekenen. Vanuit de regiowerking wordt dan ook volop meegeholpen aan de ambitie van Toerisme Vlaams-Brabant om dé wandelprovincie bij uitstek te worden. Daartoe wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van bijkomende belevingslagen op onze wandel- en fietsroutes die de toerist nóg meer overtuigen.

In 2023 zorgden we voor:

- Thematische ontsluitingen op de routestructuren, zoals de ontwikkeling van drie lambiekfietsroutes.
- Verbinden van horecazaken langs netwerken tot toeristische producten voor de commerciële markt, zoals onze samenwerkingen met Horeca Forma en Happen en Trappen.
- nformatief gericht onthaal stimuleren in de horeca, in samenwerking met ons eigen project Platteland Troef.

Communicatie via twee blokken

In 2023 werd ingezet op communicatie in twee aparte blokken. Het voorjaar draaide rond de parken en tuinen, met als hoogtepunt de Parkenparade. Jaarrond werd er ingezet op de culinaire producten van de Groene Gordel (witloof, hop, tafeldruif, lambiek & geuze) onder de slagzin Hier heb je de smaak te pakken. Voor deze acties gingen we steeds in zee met nationale mediapartners als Roularta, NjamTv, Publicarto. Voor elk blok werd een doelgericht communicatieplan uitgewerkt.

Achter de schermen bouwen aan een stevig toeristisch product

Naast bovenstaande projecten werkten we ook achter de schermen hard aan de verdere ontwikkeling van de regio, op diverse manieren en binnen allerlei sectoroverschrijdende projecten. Dit zijn vaak arbeidsintensieve processen waarvan de regio op termijn de vruchten zal plukken.

In 2023 waren we volop met de volgende projecten aan de slag:

Strategische projecten en structurele samenwerkingen 

Om onze thematische projecten verder te realiseren, keken we in 2023 ook uit naar andere waardevolle toeristische initiatieven. Op deze manier hopen we extra financiering voor onze regio en thema’s te verkrijgen. Zo  werden we in 2023 betrokken in volgende (strategische) projecten:

Walden, Horizon +, Strategisch project Zennevallei, Opgewekt Pajottenland, Zenne Hergist, Erembald en Krawaal, Oriom, OKW, Leader Pajottenland, Hop AAA+, Platteland Troef.

Daarnaast hebben we structurele samenwerkingen op toeristisch vlak lopen met volgende organisaties:

Pajottenland+, Regionaal landschap Pajottenland, Regionaal landschap Dijleland, Toerisme Vlaanderen, Regionaal landschap Brabantse Kouters, Regionaal Landschap Schelde-Durme, Zender Pajottenland, Horal vzw, Straffe Streek, COOVI, Kanaaltochten Brabant, Happen & Trappen en Horeca Forma.
 

De Dertigers hebben een nieuwe thuisbasis: de Groene Gordel 

We investeerden in 2023 in een sterke beeldbepalende opportuniteit die de regio op nationaal niveau op de kaart moet zetten. Dit werd de TV-reeks Dertigers. We mikten op een toeristisch afgeleid product onder de vorm van een fietszoektocht om in de zomervakantie extra bezoekers naar de streek te lokken. Met VRT en Warner werd overeengekomen om gedurende 3 jaar de serie Dertigers te ondersteunen. De opnames voor het tweede seizoen vonden in 2023 plaats en het nieuwe seizoen zal in 2024 op het scherm komen.