Resultaten onderzoek bij Vlaamse Jeugdlogies

Tussen 2020 en 2022 werden 2311 klanten uit 182 jeugdverblijven en hostels bevraagd over hun verblijf. 98 enquêtes in totaal waren afkomstig van klanten bij Vlaams-Brabantse jeugdlogies. Dit onderzoek, een samenwerking tussen de 5 provinciale toeristische organisaties en CJT (Centrum voor Jeugdtoerisme), leverde enkele boeiende resultaten op. Er werd onder meer info verworven over de soorten doelgroepen per type logies, elementen die doorwegen bij de keuze van een verblijf en redenen tot ontevredenheid. 

In totaal waren er in 2019 zo 3.455.868 overnachtingen in een jeugdlogies in Vlaanderen. Een schatting leert ons dat dit toch al gauw een omzet van zo’n 100 miljoen moet hebben gegenereerd dat jaar. Jeugdtoerisme zorgt daarmee voor een belangrijke economische impuls voor de omgeving, maar uit het onderzoek blijkt duidelijk dat allerhande investeringen nodig blijven.

Alle onderzoeksresultaten kan je via deze link raadplegen.

Daarnaast bereidt CJT zich ook voor op de komende verkiezingen. Met de jeugdverblijfssector willen zij hier goed op voorbereid zijn. Hun grootste uitdagingen verzamelden zij in een vijftal clusters. Dat resulteerde in een memorandum dat je hier kan raadplegen.