Onderzoek toerist in de Vlaamse Regio’s

In de Paasvakantie van 2023 ging het vervolgonderzoek naar de verblijfstoerist in de Vlaamse regio’s andermaal van start. Hiervoor werden massaal logies gemobiliseerd die zich konden aanmelden om samen met de provinciale toeristische organisaties de verblijfstoeristen in het Hageland en de Groene Gordel te bevragen en zo informatie te verkrijgen over onder andere hun profiel, de activiteiten, tevredenheid en bestedingen tijdens hun bezoek aan de regio.

58 Vlaams-Brabantse logies toonden zich bereid om ons bij te staan in de uitrol van het onderzoek, dat nog tot het voorjaar van 2024 zal duren. Dat leverde al 354 korte en 272 lange enquêtes op! Gasten die de bevraging tot het eind invullen maken kans op enkele mooie prijzen.

Ook voor de deelnemende logies zitten er voordelen verbonden aan deelname! Wie zijn gasten weet te motiveren om de bevraging in te vullen, krijgt zelf toegang tot een opvolgingsrapport, waardoor je zelf ook de tevredenheid en het profiel van je gasten kan monitoren. Achteraf wordt hier een kosteloos een persoonlijk en vertrouwelijk feedbackrapport uit getrokken, waardoor u de resultaten van uw eigen logies zal kunnen vergelijken met het regiogemiddelde voor uw logiesvorm en met het gemiddelde voor Vlaanderen. Daarnaast maken deelnemende logies nog kans op een professionele fotoshoot of een teambuildingactiviteit in Vlaanderen, ter waarde van
1.000 euro.

Geïnteresseerde logiesuitbaters die alsnog wensen deel te nemen aan dit onderzoek, krijgen bij deze de kans om alsnog in te stappen. Indien zij interesse hebben mogen ze contact opnemen met Bram Van Otterdijk (bram.vanotterdijk@vlaamsbrabant.be of 016 26 76 45) voor meer info en aanmelding. Idealiter laat je iets weten vóór 8 september.